City

Ahtailla ja tiheään rakennetuilla kaupunkialueilla työskenneltäessä pumppauslaitteistolle asetetaan usein erityisvaatimuksia käytettävissä olevan tilan suhteen. SARAKA CITY on kehitetty juuri näitä asioita silmälläpitäen.

Helppo käsiteltävyys, poikkeuksellisen matala avauskorkeus ja loistava hyötykuorma – myös 3- akselisisena – Tekevät SARAKA CITY yhdistelmäpumpusta urbaanin työvälineen. 

 kuva

kuva